Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   19
 Hôm qua :    179
 Tổng cộng :   562645
 
   TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
   
  Cập nhật vào lúc: 21:13:15 24-08-2017  

KẾT QUẢ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG  TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

I. NĂM HỌC: 2012 - 2013

          1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Tập thể LĐTT

Số:1701/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

KHÔNG

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Văn Trọng

CSTĐCS

Số:1702/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Cao Luận

CSTĐCS

3

Cao Thị Bích Hợp

CSTĐCS

4

Nguyễn Thị Thanh Lạc

CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Cao Thị Bích Hợp

Giấy khen

Số:1701/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Quốc Trinh

Giấy khen

3

Phạm Thị Thanh Bích

Giấy khen

4

Nguyễn Cao Luận

Bằng khen

- Quyết định số 1545/QĐ – UBND ngày 26/8/2013

UBND tỉnh

Phú Yên

 II. NĂM HỌC: 2013 - 2014

          1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Tập thể LĐTT

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Giấy khen

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Văn Trọng

CSTĐCS

Số:1278/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Thị Thanh Lạc

CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Ngọc Hoàng

Giấy khen

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Văn Thi

Giấy khen

3

Võ Thị Bích Phương

Giấy khen

4

Nguyễn Văn Trọng

Bằng khen

- Quyết định số 1331/QĐ – UBND ngày 20/8/2014

UBND tỉnh

Phú Yên

 III. NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 TT lao động xuất sắc

Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015 

 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 

 

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Số:3172/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Nguyễn Thị Thu Mai

 Giấy khen

 Số:3173/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

  UBND huyện

Tây Hòa

2

Lê Thị Tuyết Phương 

 Giấy khen

3

Phạm Thị Thanh Bích 

 Giấy khen

4

Hà Văn Định 

 Giấy khen

Số:3173/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

 UBND huyện

Tây Hòa

 IV. NĂM HỌC 2015–2016

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 TT lao động tiên tiến

Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 Giấy khen

 Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Quyết định số 2761/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

 3  Phạm Thị Thanh Bích  CSTĐCS
 4  Hà Văn Định  CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Văn Trọng

Giấy khen Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

         UBND 

huyệnTây Hòa

2

Phạm Thị Thanh Bích

Giấy khen
3  Nguyễn Văn Thi  Giấy khen
 4  Hà Thị Thanh Thiêm  Giấy khen
5  Cao Thị Thanh Tâm  Giấy khen
 6  Nguyễn Quốc Trinh  Giấy khen
7  Trương Thị Huệ  Giấy khen
 8  Đặng Quang Vương   Giấy khen

9

Võ Thị Bích Phương

  Bằng   khen

Quyết định số 1925/QĐ–UBND ngày 16/8/2016

UBND tỉnh

Phú Yên

 V. NĂM HỌC 2016–2017

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 Cờ thi đua xuất sắc cấp tinh

Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017

 

 UBND tỉnh 

Phú Yên

 
Tập thể lao động xuất sắc

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 Cờ thi đua xuất sắc cấp huyện

 Quyết định số 4031/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

 

 UBND huyện

Tây Hòa

 
 Giấy khen

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Quyết định số 4032/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

 3  Phạm Thị Thanh Bích  CSTĐCS
 4  Hà Văn Định  CSTĐCS
 5  Nguyễn Văn Trọng  CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Văn Trọng

Giấy khen Quyết định số 4031/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

         UBND huyện

     Tây Hòa

2

Võ Thị Bích Phương

Giấy khen
3  Nguyễn Văn Thi  Giấy khen
 4  Hà Thị Thanh Thiêm  Giấy khen
5  Cao Thị Thanh Tâm  Giấy khen
 6  Nguyễn Quốc Trinh  Giấy khen
7  Trương Thị Huệ  Giấy khen
 8  Đặng Quang Vương   Giấy khen
 Nguyễn Thị Thu Mai  Giấy khen
10   Nguyễn Thị Diễm  Giấy khen
 11  Nguyễn Ngọc Hoàng  Giấy khen

1

Nguyễn Dũng Bằng khen Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017

UBND tỉnh

Phú Yên

  
 2  Hà Văn Định  Bằng khen   Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017
 3  Phạm Thị Thanh Bích  Bằng khen

Cập nhật theo từng năm học

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP [20:53:20 24-08-2017]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Sơn Thành Đông
Địa chỉ :Thôn: Mỹ Bình -xã Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0983849506
Thư điện tử: sothanhdong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Sơn Thành Đông