PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA  
Trường Tiểu học số 2 Sơn Thành Đông
Thôn Lạc Điền -xã Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
 
   
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ KHÁCH GHÉ THĂM TRANG WEBSITE NHÀ TRƯỜNG
  TÌM KIẾM

    + CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH NỘI DUNG 3 [20:04:12 01-12-2017]

    + CÂU HỎI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG 1 [09:27:20 12-10-2017]

    + Kế hoạch BDTX cho giáo viên năm học 2017-2018 [08:44:28 22-09-2017]

    + PHÂN CÔNG DẠY THAY TRONG NĂM HỌC 2017-2018 [08:41:45 22-09-2017]

    + THỜI KHOA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 [08:41:11 22-09-2017]

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   103
 Hôm qua :    50
 Tổng cộng :   534058
 
   TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
   
  Cập nhật vào lúc: 21:13:15 24-08-2017  

KẾT QUẢ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG  TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

I. NĂM HỌC: 2012 - 2013

          1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Tập thể LĐTT

Số:1701/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

KHÔNG

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Văn Trọng

CSTĐCS

Số:1702/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Cao Luận

CSTĐCS

3

Cao Thị Bích Hợp

CSTĐCS

4

Nguyễn Thị Thanh Lạc

CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Cao Thị Bích Hợp

Giấy khen

Số:1701/QĐ – UBND, ngày 26/8/2013

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Quốc Trinh

Giấy khen

3

Phạm Thị Thanh Bích

Giấy khen

4

Nguyễn Cao Luận

Bằng khen

- Quyết định số 1545/QĐ – UBND ngày 26/8/2013

UBND tỉnh

Phú Yên

 II. NĂM HỌC: 2013 - 2014

          1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Tập thể LĐTT

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

Giấy khen

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

Nguyễn Văn Trọng

CSTĐCS

Số:1278/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Thị Thanh Lạc

CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Ngọc Hoàng

Giấy khen

Số:1277/QĐ – UBND, ngày 22/7/2014

UBND huyện

Tây Hòa

2

Nguyễn Văn Thi

Giấy khen

3

Võ Thị Bích Phương

Giấy khen

4

Nguyễn Văn Trọng

Bằng khen

- Quyết định số 1331/QĐ – UBND ngày 20/8/2014

UBND tỉnh

Phú Yên

 III. NĂM HỌC 2014 – 2015

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 TT lao động xuất sắc

Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 27/8/2015 

 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 

 

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Số:3172/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Nguyễn Thị Thu Mai

 Giấy khen

 Số:3173/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

  UBND huyện

Tây Hòa

2

Lê Thị Tuyết Phương 

 Giấy khen

3

Phạm Thị Thanh Bích 

 Giấy khen

4

Hà Văn Định 

 Giấy khen

Số:3173/QĐ – UBND, ngày 14/7/2015

 UBND huyện

Tây Hòa

 IV. NĂM HỌC 2015–2016

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 TT lao động tiên tiến

Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 Giấy khen

 Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Quyết định số 2761/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

 3  Phạm Thị Thanh Bích  CSTĐCS
 4  Hà Văn Định  CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Văn Trọng

Giấy khen Quyết định số 2762/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016

         UBND 

huyệnTây Hòa

2

Phạm Thị Thanh Bích

Giấy khen
3  Nguyễn Văn Thi  Giấy khen
 4  Hà Thị Thanh Thiêm  Giấy khen
5  Cao Thị Thanh Tâm  Giấy khen
 6  Nguyễn Quốc Trinh  Giấy khen
7  Trương Thị Huệ  Giấy khen
 8  Đặng Quang Vương   Giấy khen

9

Võ Thị Bích Phương

  Bằng   khen

Quyết định số 1925/QĐ–UBND ngày 16/8/2016

UBND tỉnh

Phú Yên

 V. NĂM HỌC 2016–2017

1. Tập thể

TT

Đơn vị

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 Cờ thi đua xuất sắc cấp tinh

Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017

 

 UBND tỉnh 

Phú Yên

 
Tập thể lao động xuất sắc

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

 

 Trường Tiểu học Số 2 Sơn Thành Đông

 

 Cờ thi đua xuất sắc cấp huyện

 Quyết định số 4031/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

 

 UBND huyện

Tây Hòa

 
 Giấy khen

          2. Cá nhân

TT

Họ và tên

Hình thức

Quyết định công nhận

Nơi công nhận

DANH HIỆU THI ĐUA

1

 Nguyễn Dũng

 CSTĐCS

Quyết định số 4032/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

 UBND huyện

Tây Hòa

2

 Võ Thị Bích Phương

 CSTĐCS

 3  Phạm Thị Thanh Bích  CSTĐCS
 4  Hà Văn Định  CSTĐCS
 5  Nguyễn Văn Trọng  CSTĐCS

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1

Nguyễn Văn Trọng

Giấy khen Quyết định số 4031/QĐ-UBND, ngày 28/7/2017

         UBND huyện

     Tây Hòa

2

Võ Thị Bích Phương

Giấy khen
3  Nguyễn Văn Thi  Giấy khen
 4  Hà Thị Thanh Thiêm  Giấy khen
5  Cao Thị Thanh Tâm  Giấy khen
 6  Nguyễn Quốc Trinh  Giấy khen
7  Trương Thị Huệ  Giấy khen
 8  Đặng Quang Vương   Giấy khen
 Nguyễn Thị Thu Mai  Giấy khen
10   Nguyễn Thị Diễm  Giấy khen
 11  Nguyễn Ngọc Hoàng  Giấy khen

1

Nguyễn Dũng Bằng khen Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017

UBND tỉnh

Phú Yên

  
 2  Hà Văn Định  Bằng khen   Quyết định số 1644/QĐ-UBND, ngày 23/8/2017
 3  Phạm Thị Thanh Bích  Bằng khen

Cập nhật theo từng năm học

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP [20:53:20 24-08-2017]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học số 2 Sơn Thành Đông
Địa chỉ :Thôn Lạc Điền -xã Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0983849506
Thư điện tử: so2sonthanhdong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học số 2 Sơn Thành Đông