Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
       
 
  Danh sách đề thi- Đáp án
LOẠI ĐỀ THI:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 Đề thi chọn đội tuyển OTT Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 lần 2[ 05-06-2014] Chuyên môn nhà trường
2 Đề thi chọn đội tuyển OTT Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 [ 05-06-2014] Chuyên môn nhà trường
3 Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Nguyễn Thị Hoàng Giang
4 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Việt lớp 5 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
5 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
6 Đề kiểm tra các môn Khoa học - Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
7 Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Nguyễn Hoài Hận
8 Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Nguyễn Thị Hoàng Giang
9 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
10 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
11 Đề thi cuối học kì 2 môn Tin học năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Nguyễn Hoài Hận
12 Đề thi cuối học kì 2 môn tiếng Anh năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Nguyễn Thị Hoàng Giang
13 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Việt lớp 3 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
14 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
15 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Việt lớp 2 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
16 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
17 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Việt lớp 1 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
18 Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 năm học 2013 - 2014[ 01-06-2014] Chuyên môn nhà trường
19 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt, năm học 2013 - 2014.[ 06-09-2013] Chuyên môn
20 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, năm học 2013 - 2014.[ 06-09-2013] Chuyên môn
21 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt, năm học 2013 - 2014.[ 06-09-2013] Chuyên môn
22 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2013 - 2014[ 06-09-2013] Chuyên môn
23 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 3 , năm học 2013 - 2014[ 06-09-2013] Chuyên môn
24 Đề kảo sát đầu năm môn toán lớp 3,năm học 2013 - 2014[ 06-09-2013] Chuyên môn
25 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt năm học 2013 - 2014[ 06-09-2013] Chuyên môn
26 Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, năm học 2013 - 2014[ 06-09-2013] Chuyên môn
27 Đề kiểm tra môn tiếng Anh học kì 2 lớp 3,4,5 năm học 2012 - 2013.[ 03-06-2013]
28 Đề kiểm tra môn Tin học học kì 2 lớp 3,4,5 năm học 2012 - 2013.[ 03-06-2013]
29 Đề kiểm tra môn Khoa học học kì 2 lớp 5 2012 - 2013.[ 03-06-2013]
30 Đề kiểm tra môn Khoa học học kì 2 lớp 4 năm học 2012 - 2013.[ 03-06-2013] Chuyên môn
 
 
     
 
  DANH MỤC ĐỀ THI
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường Tiểu học Sơn Thành Đông
Địa chỉ :Thôn: Mỹ Bình -xã Sơn Thành Đông - huyện Tây Hòa - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0983849506
Thư điện tử: sothanhdong.pgdtayhoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường Tiểu học Sơn Thành Đông